Privacyverklaring

De vereniging Vughtse Wooncoöperatie legt gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats, mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de plaatsing op de wachtlijst of het versturen van de nieuwsbrief.   Wij verstrekken uw gegevens nooit aan derden. Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons vertrouwelijk behandeld. Uw mailadres wordt uitsluitend gebruikt om informatie te sturen die onze vereniging betreffen zoals nieuwsbrieven over onze projecten.   Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. Wijzigingen kunt u doorgeven op dit adres: vughtsewooncooperatie@gmail.com. Voor het afmelden bij de nieuwsbrief of het veranderen van uw gegevens is er op de nieuwspagina een link geplaatst. De vereniging Vughtse Wooncoöperatie zorgt voor een goede en passende beveiliging (zowel technisch als fysiek) van de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens.