Over Ons

Onze wooncoöperatie heeft als doel het initiëren en ontwikkelen van woningbouwplannen in Vught en Cromvoirt, in beginsel voor senioren uit Vught. In Vught wordt nog steeds te weinig gebouwd voor ouderen die bijvoorbeeld graag kleiner willen wonen en daarom op zoek zijn naar middeldure huur- of koopwoningen. Het aanbod is klein maar ook missen ze in Vught een partij die deze belangen behartigt.   Onze wooncoöperatie wil partij zijn in gesprekken met gemeente en particulieren over locaties en vrijkomende gebouwen die geschikt zijn voor onze doelgroep. Onze vereniging “Vughtse Wooncoöperatie Habitat” wil op deze manier meedingen en inschrijven op potentiële bouwlocaties.  

Wat doen wij? Wij voeren locatiestudies uit voor leden van de vereniging. Zodra een locatie concreet in beeld is, zoeken we daarvoor gegadigden in volgorde van de wachtlijst. Deze gegadigden zullen vervolgens, onder begeleiding van de coöperatie, de locatie verder gaan verkennen en ontwikkelen. Dat kan in de vorm van een zogenaamd CPO-aanpak (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). Het kan ook als een regulier woningbouwproject waarbij men uiteindelijk een kant en klare woning huurt of koopt.

  Wij hebben onze wooncoöperatie opgericht als vereniging met statuten en een huishoudelijk reglement, waarin o.a. ook de volgorde op de wachtlijst is vastgelegd. Elk lid heeft een jaarlijks terugkomende financiële verplichting aan de vereniging. Met de ontvangen lidmaatschapsgelden kan de vereniging locatiestudies laten verrichten en adviezen opvragen.

 Henk Key, Johan Smeulders, Thieu Vaes en Koos van der Zouwe vormen samen het bestuur van de vereniging.