Nieuws

Als u zich aan of af wil melden voor de nieuwsbrief of uw gegevens wil wijzigen,
stuur dan een e-mail naar vughtsewooncooperatie@gmail.com

Informatieavond op 7 augustus 2019

Een interessante bijeenkomst over Fort Isabella en woningbouwplannen voor senioren in Vught.


Eerste ledenvergadering Habitat

Impressie van de eerste ledenvergadering van Habitat


Ingezonden brief over Roucouleur

Henk key reageert in Het Klaverblad op de plannen voor Roucouleur


Persbericht jaarvergadering VWC Habitat

De Vughtse Wooncoöperatie Habitat houdt op 17 april a.s. haar Algemene ledenvergadering
in de Rode Rik, Van Sonstraat 49A. Aanvang 20.00 uur, welkom vanaf 19.30 uur.


Nieuwsbrief nummer 4

Op 17 april begint de ledenvergadering om 20.00 uur in De Rode Rik.
Iedereen is van harte welkom vanaf 19.30 uur.


Nieuwsbrief nummer 3

Zo’n 60 mensen hebben de informatiebijeenkomst in De Rode Rik bijgewoond.


Nieuwsbrief nummer 2

Op 4 oktober stelt de notaris onze statuten officieel vast. Vanaf dat moment zijn
we een echte vereniging.


Informatieavond

Er kwamen ruim 60 personen naar de informatieavond in de Rode Rik. Op die avond en daarna nog tot 15 april meldden zich maar liefst 72 personen aan als aspirant-lid van de VWC! Dit inspireert natuurlijk om door te gaan met de oprichting van de VWC.