Nieuws

Als u zich aan of af wil melden voor de nieuwsbrief of uw gegevens wil wijzigen,
stuur dan een e-mail naar vughtsewooncooperatie@gmail.com

Nieuwsbrief nummer 7

Graag willen wij u informeren over de projecten waar Habitat bij betrokken is: In de eerste plaats betreft het de bouw van patiowoningen aan de Martinilaan en de Helvoirtseweg. En er is eindelijk zicht op de plannen met De Wieken en De Kwebben. Verder komen aan bod de voortgang van de appartementen op Fort Isabella en de plannen van De Leyhoeve aan de Glorieuxlaan.


Nieuwsbrief nummer 6

Graag willen wij u informeren over twee projecten waar Habitat bij betrokken is: de voortgang met de locatie Martinilaan en het ABN AMRO gebouw.


Nieuwsbrief nummer 5

Na een eerste peiling onder de leden van Habitat hebben zich voor de locaties Martinilaan en Helvoirtseweg belangstellenden gemeld.


Informatieavond op 7 augustus 2019

Een interessante bijeenkomst over Fort Isabella en woningbouwplannen voor senioren in Vught.


Eerste ledenvergadering Habitat

Impressie van de eerste ledenvergadering van Habitat


Ingezonden brief over Roucouleur

Henk key reageert in Het Klaverblad op de plannen voor Roucouleur


Persbericht jaarvergadering VWC Habitat

De Vughtse Wooncoöperatie Habitat houdt op 17 april a.s. haar Algemene ledenvergadering
in de Rode Rik, Van Sonstraat 49A. Aanvang 20.00 uur, welkom vanaf 19.30 uur.


Nieuwsbrief nummer 4

Op 17 april begint de ledenvergadering om 20.00 uur in De Rode Rik.
Iedereen is van harte welkom vanaf 19.30 uur.