Nieuwsbrief 9

Informatieavond Wonen en Senioren, Verloren Hoekjes, Aanjaagteam en project Leijhoeve in Vught


Beste leden en belangstellenden, Ik had gehoopt jullie in deze nieuwsbrief te kunnen informeren over eerste stenen die gelegd zijn, schoppen die de grond in gaan en diverse andere bouwactiviteiten. Helaas, we zitten nog steeds met een aantal projecten in de fase van procedures. Waarom het zoveel tijd kost om iets rond te krijgen is ons ook een raadsel. Is er dan helemaal niets positiefs te melden? Toch wel. Wij hebben onze contacten kunnen gebruiken om een aantal leden te ondersteunen bij de toewijzing van een woning van particuliere ontwikkelaars. Wij verwachten dat er in Vught binnen redelijke termijn nog een aantal projecten starten en ook daar zullen wij jullie belangen naar voren brengen. Dus mocht je interesse hebben in een van de toekomstige bouwprojecten in Vught, geef ons een seintje, wellicht kunnen we je een steuntje in de rug geven. 13 oktober a.s. zal Ouderen Samen een informatieavond over wonen voor senioren organiseren. Naast diverse andere organisaties zal ook Habitat hieraan meewerken. Wij zullen hier een paar verrassende initiatieven presenteren. Ik hoop jullie hier te ontmoeten. Henk Key, voorzitter Habitat Informatieavond over wonen voor senioren Op donderdag 13 oktober organiseert het project Wonen van Ouderen Samen een informatieavond voor senioren over wonen. Deze bijeenkomst vindt plaats op locatie Jeugd- en Jongerencentrum Elzenburg (inloop om 19.00 uur, aanvang: 19.30 uur). Het thema van de avond spitst zich toe op het issue: 'hebben senioren in Vught goed nagedacht over de vraag hoe zij in de toekomst willen wonen'. Voor veel senioren is het maken van dergelijke keuzes moeilijk. Te zien is dat ouderen vaak (te) laat of helemaal niet toekomen aan het maken van keuzes over wonen in de toekomst. Daarom wordt over dit thema met medewerking van de gemeente Vught, lokale maatschappelijke organisaties, woningbouwcorporaties en zorginstellingen een informatieavond georganiseerd. Ouderen kunnen dan met vertegenwoordigers en deskundigen (met kennis van ouderenhuisvesting) in gesprek gaan.
Notitie Verloren Hoekjes ‘Verloren Hoekjes’, dat is de titel van het rapport dat inmiddels alweer een aantal maanden geleden is aangeboden aan wethouder Potters van woningbouw. De notitie is een verkenning van mogelijke woningbouwlocaties in de drie kernen van de gemeente Vught. Uiteindelijk zijn er 15 locaties in de notitie terecht gekomen, merendeels op grondgebied van de gemeente. Het gaat om kleinere locaties die met elkaar toch een goede aanvulling kunnen zijn op het al bestaande woningbouwprogramma van de gemeente. De gemeente heeft toegezegd op korte termijn met een reactie te komen op de notitie. Aanjaagteam Tevens is het idee van een Aanjaagteam gepresenteerd. Een aanjaagteam heeft als doel problemen bij de uitwerking van woningbouwlocaties tijdig te benoemen en aan te pakken. Een aanjaagteam is aanvullend op de gemeentelijke organisatie en bestaat uit betrokken en deskundige Vughtenaren die belangeloos hun kennis en ervaring ter beschikking stellen. Ook op dit punt verwachten we op korte termijn een reactie van het college. Project de Leijhoeve in Vught Leyhoeve en haar eigenaar hebben een samenwerkingsovereenkomst/intentieverklaring met de Gemeente Vught ondertekend. Onder deze overeenkomst is de haalbaarheid van het project onderzocht en lijken de ontwikkelingen de juiste richting, resulterend in een anterieure overeenkomst, te gaan. Het bouwplan is gelegen aan de hoek van Glorieuxlaan en Laagstraat. Niets is nog definitief maar de contouren worden duidelijker. Er is de afgelopen weken veelvuldig contact geweest met de verantwoordelijke ambtenaren om het plan voort te trekken. De Gemeenteraad heeft zich gecommitteerd aan een woningvisie met de intentie om tot 2030 in de Gemeente Vught 2000 woningen te realiseren en hieraan kan Leyhoeve, met de bouw van ca. 300 appartementen, voor een groot deel in het betaalbare segment, een groot aandeel in hebben. Het bestuur van Habitat heeft met Leyhoeve besprekingen gevoerd over een voorrangspositie voor leden van Habitat bij het toewijzen van de te ontwikkelen appartementen.

Henk Key 
06 17 06 79 64
Thieu Vaes
06 53 32 92 23
Koos van der Zouwe
06 21 68 76 70