Persbericht

Habitat presenteert lijst met nieuwe bouwlocaties in gemeente Vught

De Vughtse Wooncoöperatie Habitat heeft onlangs een lijst met nieuwe woonlocaties aangeboden aan de Vughtse wethouder Potters. Habitat constateert met de gemeente dat er een grote opgave ligt om in de komende jaren ruim 2000 woningen in de gemeente Vught te realiseren. Daarvoor zijn al veel locaties aangewezen in de recente Woonvisie. Omdat de ontwikkeling hiervan soms vele jaren vergt is het goed, zo stelt voorzitter Henk Key van Habitat, nog meer locaties in voorbereiding te nemen. Daartoe heeft Habitat een globale verkenning uitgevoerd in Vught, Cromvoirt en Helvoirt naar geschikte, veelal wat kleinere locaties. Het gaat vaak om zogezegd ‘verloren hoekjes’. Op grond van een eerste groslijst van ongeveer 60 locaties ziet Habitat op 15 plekken serieuze mogelijkheden woningen te bouwen in kleinere aantallen in de goedkope en middeldure sector. Bij elkaar zouden hiermee 150-200 woningen aan het bouwprogramma kunnen worden toegevoegd. Habitat heeft bij haar selectie ook gekeken naar de eigendomssituatie. De locaties liggen bijna alle op gemeentegrond. Dit heeft als groot voordeel dat de gemeente maximale regie kan houden op de ontwikkeling ervan en met name op het prijsniveau. Aanjaagteam Gezien de grote opgave die er ligt om woningen te bouwen, ook als uitvloeisel van het landelijk beleid, pleit Habitat er tevens voor een gemeentelijk Aanjaagteam in te stellen. Een dergelijk team bestaat uit personen die bekend zijn met woningbouw en ruimtelijke ordening en die hun kennis en ervaring willen inzetten om de ‘vaart erin te houden’ aldus Henk Key. Dit idee is besproken met diverse andere belanghebbenden. Zij ondersteunen dit initiatief van harte. Een aanjaagteam heeft als taak knelpunten in de voortgang van woningbouwplannen op te sporen en hiervoor oplossingen aan te dragen. De tijd van beleid maken is geweest, het komt nu aan de uitvoering van plannen. Alleen op die manier bouwen we komende jaren in Vught de zo gewenste woningen. Voor meer info Henk Key Johan Smeulders 06 54776453