Categories
Uncategorized

Nieuwsbrief 1

Wat is er gebeurd?

VWC


LID WORDEN

Nieuwsbrief 1

Wat is er gebeurd?

– We hebben de notaris opdracht gegeven de statuten op te stellen voor een
coöperatieve vereniging. Op afzienbare termijn zal er een definitief voorstel voor de
statuten liggen.
– Er wordt gewerkt aan de definitieve invulling van het bestuur van de vereniging. U kunt u nog aanmelden!
– Als de statuten gereed zijn moet er een huishoudelijk reglement worden opgesteld.
Hierbij is o.a. het systeem van plaatsing op de wachtlijst van belang. De eerste
voorstellen staan inmiddels op papier.
– De website van de VWC is in hoofdlijnen gereed. Op dit moment worden de pagina’s verder ingevuld. Zodra de website in de lucht is, zal ook de nieuwsbrief op die manier worden verspreid.
– Inmiddels blijkt dat ook elders in het land soortgelijke initiatieven van de grond komen. Wij volgen dat nauwlettend! Het voornemen is om vóór de zomer de vereniging VWC op te richten, zodat we daarna aan de slag kunnen met concrete plannen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *