PERSBERICHT JAARVERGADERING VWC HABITAT

Ledenvergadering VWC Habitat

De Vughtse Wooncoöperatie Habitat houdt op 17 april a.s. haar Algemene ledenvergadering
in de Rode Rik, Van Sonstraat 49A. Aanvang 20.00 uur, welkom vanaf 19.30 uur.
Wethouder Pennings is aanwezig en opent de bijeenkomst.
Na een kort huishoudelijk gedeelte zal de heer Henk Spoelstra, verbonden aan Ouderen Samen een toelichting geven op het thema `Ouderenhuisvesting in Vught’. Daarbij komt ook het zogenaamde Stec-rapport over dit onderwerp aan de orde.
Het bestuur van Habitat informeert aansluitend de leden over de stand van zaken bij de verschillende locaties waar Habitat bij betrokken is of gaat worden.
Vanzelfsprekend is er alle ruimte om met elkaar in discussie te gaan over dit actuele
onderwerp. Interesse in deze bijeenkomst, kom gerust, ook al bent u nog geen lid van Habitat!
Voor meer informatie kijk op onze website www.vwc-habitat.nl.