Voortgang locaties Martinilaan en Helvoirtseweg

Na een eerste peiling onder de leden van Habitat hebben zich voor beide hierboven genoemde locaties belangstellenden gemeld. Dank daarvoor. Overigens kunt u zich nog steeds aanmelden!!

De komende weken zal Wolters Advies voor beide locaties een plan van aanpak opstellen, met tijdplanning en dergelijke.

Het bestuur van Habitat streeft ernaar in de loop van oktober bijeenkomsten te plannen voor beide locaties om over de aanpak verder te praten. Voor de locatie Helvoirtseweg gebeurt dit alles in nauw overleg met de eigenaren/initiatiefnemers.

Zodra er meer bekend is zullen we daartoe met de belangstellenden contact opnemen.

Locatie Roucouleur

Met de gemeente is ambtelijk gesproken over de mogelijkheden voor deze locatie. Zoals het er nu uit ziet wordt dit hoe dan ook een lange weg om én tot overeenstemming te komen met de gemeente én om de nodige procedures te doorlopen. We houden u op de hoogte.

Fort Isabella

Op 7 augustus 2019 was er een informatieavond op Fort Isabella. Een verslag daarvan staat op onze website vwc-habitat.nl. De verkoop van de appartementen start op 4 september 2019. Aanmelding kan via de website www.fortisabella.nl.