Een interessante bijeenkomst over Fort Isabella en woningbouwplannen voor senioren in Vught.

Henk Key verwelkomt de 35 aanwezigen op Fort Isabella geeft het woord aan Tjeerd Saatrubbe en Olivier Koning, de initiatiefnemers van Fort Isabella.  Enthousiast vertellen zij over de ontstaansgeschiedenis van dit project. Fort Isabella heeft in het verleden een militaire functie gehad bij de verdediging van ’s-Hertogenbosch. De kazerne is door het COA van Defensie overgenomen om daar asielzoekers te huisvesten. Na het vertrek van de asielzoekers hebben de initiatiefnemers in 2015 het totale complex van het COA gekocht.

 

Hun ideaal is om het terrein in zijn geheel te behouden met een combinatie van functies. Dat maakt het mogelijk om goede initiatieven te huisvesten. Ze willen wonen en zorg combineren en ruimte bieden aan bedrijven die een maatschappelijke bijdrage leveren. De schaal van het project maakt het mogelijk services te verlenen, zoals schoonmaak, zorg en een klusjesman.

 

Met 30 stakeholders hebben ze een plan ontwikkeld voor het gebied. Via een brug komt er een nieuwe verbinding voor  het langzaam verkeer tussen Vught en ’s-Hertogenbosch. Tegen de spoorlijn is een aarden geluidswal als gronddepot gerealiseerd. Het groene gebied met de oude vestingwerken wordt opgeknapt, zodat de wallen weer zichtbaar worden.

 

Het plan is 100 luxe woonappartementen te bouwen in 3 bestaande en 2 nieuwe gebouwen. Het gaat om grotendeels huurappartementen en 30 tot 40 koopappartementen. Deze woningen worden in 4 à 5 jaar gerealiseerd. Uitgangspunt is verduurzaming door het toepassen van zonnepanelen, warmte- en koudeopslag (WKO) en van het gas af. Er is een internetplatform, Anna genoemd, voor het uitwisselen van informatie en het bestellen van services. Ze willen nog een mobiliteitsplan opstellen met onder andere de mogelijkheid van deelauto’s.

 

Op 4 september 2019 start de verkoop van de eerste 14 woningen. Dan zal er ook technische informatie over de woningen beschikbaar zijn en de makelaar HRS zal aanwezig zijn om vragen te beantwoorden. Aanmelden kan via de website http://fortisabella.nlwaar nog meer informatie te vinden is.

 

Deze 14 appartementen worden gerealiseerd in gebouw 2 dat aan de binnenkant geheel wordt vernieuwd. Er komen liften in en de ramen worden vergroot. De benedenwoningen krijgen tuintjes (45 m2) en de bovenwoningen grote balkons. Het oppervlak van de woningen varieert van 104 tot 168 m2. De prijzen lopen van € 429.000 tot € 739.000 v.o.n. Daar komen de energielasten en een maandelijkse bijdrage voor ‘Anna’ bij. Er komt een vereniging van eigenaren (VVE) en een vereniging die het terrein beheert.

 

De initiatiefnemers hechten belang aan de motivatie van potentiële kopers. Zij willen voorkomen dat ‘beleggers’ een appartement kopen om het vervolgens te verhuren. Zij vinden vooral de bijdrage aan de gemeenschap in Fort Isabella belangrijk.

 

Henk Key bedankt Tjeerd Saatrubbe en Olivier Koning voor hun bevlogen verhaal. Habitat komt voort uit Ouderen Samen dat bestaat uit enthousiaste vrijwilligers, dus dat staat garant voor mensen die willen en kunnen bijdragen aan de gemeenschap.

 

Henk Key gaat nog kort in op de projecten waar Habitat nu mee bezig is. De gemeente heeft bericht dat zij onder voorwaarden akkoord is met ontwikkeling van het plan aan de Martinilaan. Verder is er een plan om enkele woningen te bouwen op het terrein van het natuursteenbedrijf aan de Helvoirtseweg. Over een initiatief op het voetbalveld bij Roucouleur wordt binnenkort met de gemeente overlegd. Hij meldt dat informatie over deze plannen nog in een email aan de leden zal worden toegestuurd met de vraag wie er belangstelling voor (een van) deze projecten heeft.

 

Er wordt nog gevraagd of er aan de Martinilaan kamsalamanders zijn gesignaleerd. Daarover is niets bekend. Welke ontwikkelingen zijn er op Voorburg mogelijk? De locatie is zeker geschikt voor seniorwoningen, maar dat gaat naar verwachting nog lang duren.

 

Henk Key bedankt de aanwezigen voor hun belangstellingen en sluit de avond af.