Eerste ledenvergadering 17 april 2019

HABITAT kan terugkijken op een zeer geanimeerde eerste ledenvergadering.

De eerste ledenvergadering van VWC-Habitat werd geopend door wethouder Peter Pennings. In zijn welkomstwoord was een goede en een slechte boodschap verwerkt. Het goede nieuws was dat de gemeente positief gaat werken aan de locatie Martinilaan en de slechte boodschap betrof de locatie de Wieken; op de locatie waar patiobungalows gepland waren komt de Micha de Vriesschool.

Al tijdens zijn openingswoord kreeg de wethouder diverse kritische vragen voorgelegd door de circa 40 aanwezigen. Als een volleerd politicus wist de wethouders op alle vragen een antwoord te formuleren zonder het achterste van zijn tong te laten zien.

Na de opening vatte Henk Key, voorzitter van VWC-Habitat, het eerste jaar van onze vereniging kort samen. Kernwoorden hier waren kennismaken, informatie verzamelen, markt verkennen, locaties zoeken, gesprekken met diverse partijen en vooral rustig blijven want op het gebied van woningbouw voor senioren draaien gemeentelijk molens blijkbaar erg langzaam.

De wijziging in het huishoudelijk reglement, toegelicht door Koos van der Zouwe, werd zonder stemming aangenomen. Scheefwoners uit de sociale huursector krijgen 2 punten extra voor de wachtlijst en deelnemers aan een project een mindering van 2 punten.

Hierna werden de locaties en projecten waar Habitat graag bij betrokken zou worden door Johan Smeulders besproken. Locatie Martinilaan: begin 2018 is Habitat door de gemeente op deze locatie gewezen. We hebben daar een telschets / schetsplan voor laten maken en sindsdien ligt de vraag of we hiermee verder kunnen bij de gemeente. Tom ter Bekke, gemeentelijk projectleider, geeft een korte toelichting. De aanwezigen uitten forse kritiek op het feit dat alles zo lang duurt. Ook maken zij vergelijkingen met het Ruimte voor Ruimte project en de aanvraag voor Roucouleur waarbij er wel snel gewerkt kan worden,

In het plangebied De Wieken waren ter plaatse van het kinderdagverblijf een aantal patiobungalows gepland. Inmiddels heeft de gemeente dat gebouw toegewezen aan de Mischa de Vries school. Habitat gaat ervan uit dat er binnen het plangebied wel huisvesting van ouderen mogelijk blijft. Opgemerkt wordt dat er in Vught vier schoolgebouwen leeg staan. Het is onbegrijpelijk dat de gemeente juist deze locatie toewijst aan de nieuwe school terwijl de ligging dicht bij voorzieningen uitermate geschikt is voor senioren.

Andere locaties die Johan de revue liet passeren waren de Baarzen, Roozenoord, Heuvel 4, Roucouleur, Molenven en de Isabellakazerne. Over veel locaties ontstond een levendige discussie. Over Roozenoord bijvoorbeeld vroegen de aanwezigen zich af waarom een initiatief van Habitat-Vughterstede-Woonwijze om hier gezamenlijk iets te ontwikkelen niet door de gemeente was opgepakt. Op de locatie Irenelaan, waar nu dure villa’s verrijzen, hadden volgens de aanwezigen nu seniorenappartementen in aanbouw kunnen zijn.

Het leverde veel vragen en ook kritiek op voor Wethouder Peter Pennings en projectleider Tom ter Bekke. Zij probeerden dit zo goed mogelijk te pareren maar gaven ook toe dat er zaken waren blijven liggen. Meer en beter overleg en een maandelijkse rapportage over projecten en aanvragen die in behandeling zijn zouden uitkomst kunnen bieden. Ook het benutten van kennis welke binnen de Vughtse gemeenschap in ruime mate aanwezig is. Toegezegd is dat Habitat binnenkort meer duidelijkheid krijgt.

Daarna presenteerde Henk Spoelstra de resultaten van de werkconferentie die in januari gehouden is over huisvesting van ouderen in Vught onder leiding en met info van het adviesbureau STEC. In de werkconferentie ging het om 3 perspectieven:

  1. Wat moeten we doen om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen.
  2. Wat kunnen we doen om in een sociale en veilige omgeving te wonen met de mogelijkheid op contacten
  3. Welke locaties kunnen ontwikkeld worden voor huisvesting van ouderen

Henk is lid van de werkgroep wonen van Ouderen Samen. Deze werkgroep heeft in verschillende acties en in een statement aan de politiek, duidelijk gemaakt dat het de hoogste tijd is dat Vught concrete locaties voor huisvesting van ouderen moet ontwikkelen. Dit met een accent op middensegment huur en koop. De werkgroep wijst er op dat het aantal ouderen en alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens in Vught fors toeneemt en de woningbouwprogrammering en woningvoorraad daar niet op is afgestemd. Veel ouderen hebben geen tijd meer om nog langer te moeten wachten op een passende huisvesting

De volledige presentatie is te vinden op onze website www.vwc-habitat.nl.

De avond werd afgesloten door Henk Key. Hij bedankte alle aanwezigen voor hun komst en inbreng. Wethouder Peter Pennings en projectleider Tom ter Bekke werden nog speciaal bedankt voor hun deelname aan de avond en de beantwoording van de vele vragen. Henk Key sprak de hoop uit dat, ondanks alle kritiek, beiden volgend jaar weer bereid willen zijn om de jaarvergadering van Habitat te bezoeken.

Wethouder Peter Pennings deed hierop de toezegging volgend jaar weer te komen en zich de kritiek vanuit de zaal ter harte te nemen. Meer en duidelijkere periodieke communicatie en inschakeling van lokaal aanwezige kennis zouden tot een eerste verbetering moeten leiden. Habitat neemt die handschoen op.