LEDENVERGADERING OP 17 APRIL 2019

Op 17 april begint de ledenvergadering om 20.00 uur in De Rode Rik.
Iedereen is van harte welkom vanaf 19.30 uur.
Op de agenda staan een toelichting op de ouderenhuisvesting in Vught, een
voorstel tot aanpassing van het huishoudelijk reglement en de projecten waar
Habitat bij betrokken is.

– We willen aan de Martinilaan ongeveer 7 patiowoningen realiseren. We hebben bij
de gemeente een principeverzoek ingediend om woningbouw aldaar mogelijk te
maken. We werken aan dit project samen met Wolters Vastgoed B.V. en Wakker
Architecten. Binnen enkele weken verwachten we het antwoord op het
principeverzoek.

– De gemeente wil het complex Roozenoord gaan verkopen. Ze selecteert eerst
geschikte partijen die een bod willen uitbrengen. Vervolgens krijgen de
geselecteerde partijen de gelegenheid een bieding en een plan uit te werken. Er
moeten ten minste 35 woningen in de middeldure huur (€ 721 – € 1.000 p/m) en
een halfverdiepte parkeergarage gebouwd worden.

– Habitat heeft er bij het gemeentebestuur op aangedrongen lokale partijen de kans
te geven dit plan te realiseren. Het is een uitstekende locatie voor senioren
woningen. Veel van onze leden hebben aangegeven graag in het centrum van
Vught te willen wonen. Wij hopen dat er een aantal woningen beschikbaar komen
voor leden van onze vereniging. In verband met de selectie zijn we ook in overleg
met andere Vughtse partijen.

– Om voldoende locaties voor seniorenhuisvesting in beeld te krijgen doe wij een
oproep aan de leden locaties aan te dragen die daarvoor wellicht geschikt zijn. Dit
kunnen ook particuliere panden zijn, leegstaande kantoren en dergelijke.

– We merken dat Habitat nog erg onbekend is in Vught. De komende tijd gaan we
werken aan onze bekendheid. Onze leden kunnen daaraan mee helpen door in
hun contacten met dorpsgenoten te wijzen op het bestaan van onze vereniging.
Een folder met informatie over Habitat kan daarbij behulpzaam zijn.