INFORMATIEBIJEENKOMST OP 8 NOVEMBER 2018

– Zo’n 60 mensen hebben de informatiebijeenkomst in De Rode Rik bijgewoond. Er
hebben zich inmiddels 28 mensen aangemeld als lid van onze vereniging Vughtse
Wooncoöperatie Habitat.

– Onze voorzitter, Henk Key, houdt een inleiding en Wilko Wolters van Wolters
Vastgoed licht het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) toe:
Voor de locatie Martinilaan denken we aan patiowoningen tussen de
€ 300.000 en € 400.000. Het vloeroppervlak kan circa 100 à 120 m2 zijn,
eventueel met een opbouw. Alle voorzieningen zijn gelijkvloers.
Bij het ontwerp wordt uitgegaan van een casco. Bij het inbouwpakket
hebben de toekomstige bewoners inspraak.
De toekomstige bewoners (participanten) moeten z.s.m. bekend zijn. Leden
die willen meedoen met de locatie Martinilaan kunnen zich aanmelden via
vughtsewooncooperatie@gmail.com.
Met de gemeente moeten afspraken gemaakt worden over wijziging van het
bestemmingsplan en de benodigde vergunningen.
Het hele proces van start tot oplevering beslaat 2 à 2,5 jaar.

– Van de gemeente mogen we meedoen met de grondverkoop voor De Wieken en
Roozenoord. Op De Wieken is plaats voor circa 7 patiowoningen. In Roozenoord
kunnen appartementen gerealiseerd worden.

– Er wordt nog een aantal locaties genoemd, zoals de Isabellakazerne, de Van de
Pollstraat, de sportvelden aan de Postweg en Voorburg. Voor de eerste twee zijn
al projectontwikkelaars aan de slag. Voor de andere locaties zijn bouwplannen
nog lang niet in zicht.