Vereniging in oprichting

– Op 4 oktober stelt de notaris onze statuten officieel vast. Vanaf dat moment zijn
we een echte vereniging.

– Ons eerste bestuur bestaat uit Henk Key (voorzitter), Koos van der Zouwe
(secretaris), Thieu Vaes (penningmeester), Jolanda Reijnen en Johan
Smeulders.

– Onze website gaat binnenkort de lucht in. Daarop kun je onze nieuwsbrieven
lezen, wat onze vereniging inhoudt en hoe je lid kan worden. Er zijn ook links
naar onze statuten en huishoudelijk reglement.

– Op donderdag 8 november 2018 zal onze oprichtingsvergadering gehouden
worden. Aanvang 20.30 uur en de locatie is De Rode Rik. Alle belangstellenden
zijn van harte welkom.

– Met de gemeente zijn we in gesprek over de ontwikkeling van diverse locaties,
o.a. aan de Martinilaan. Tijdens de vergadering zal de laatste stand van zaken
weergegeven worden.